Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.04.2022

Общински съвет Доспат мандат 2019-2023 е с численост от 12 общински съветници

Общинските съветници при Общински съвет Доспат приемат граждани на Община Доспат във времето от 09,00 до 12,00 часа на обявена сесия. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ

Общински съвет - електронна поща: Obshtinski.Savet@dospat.egov.bg

Име и фамилия Длъжност Телефон Електронна поща
1 Инж. Адалберт Ферев     Председател Общински съвет 0889355355     Adalbert.Ferev@dospat.egov.bg
2 Александър Куцлев     Общински съветник 0895705487     Aleksandar.Kutslev@dospat.egov.bg
3 Антим Ясенов     Общински съветник 0896871442     Antim.Yasenov@dospat.egov.bg
4 Антон Сариев     Общински съветник 0894438155     Anton.Sariev@dospat.egov.bg
5 Атанас Стоев     Общински съветник 0888542096     Atanas.Stoev@dospat.egov.bg
6 Деян Деянов     Общински съветник 0896814804     Deyan.Deyanov@dospat.egov.bg
7 Жана Дертлиева     Общински съветник 0896747474     Zhana.Dertlieva@dospat.egov.bg
8 Исмет Шалганов     Общински съветник 0894438132     Ismet.Shalganov@dospat.egov.bg
9 Красимир Пехливанов     Общински съветник 0893443866/  0896818411   Krasimir.Pehlivanov@dospat.egov.bg
10 Красимир Красенов Общински съветник 0893443866 Krasimir.Krasenov@dospat.egov.bg
11 Стилиян Балталиев     Общински съветник 0899915726     Stiliyan.Baltaliev@dospat.egov.bg
12 Фаик Чаушев     Общински съветник 0899915726     Faik.Chaushev@dospat.egov.bg

 

 

https://www.livechatalternative.com/