Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IS3
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1GC3

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 04.07.2022

Публичен регистър на декларациите  по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в Община Доспат за 2021 г. -  подадени през 2022 г.

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 подадени през 2022 г.

Входящ № 
Дата
Вид на декларацията
Име, презиме и фамилия
Месторабота
Длъжност
1
01.02.2022 г.
чл. 35, ал.1, т. 1
Младен А. Чолаков
Община Доспат
Фелдшер
2
31.03.2022 г.
чл. 35, ал.1, т. 1
Силвия А. Сариева
Община Доспат
Ст. специалист КСД
https://www.livechatalternative.com/