Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OU1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.12.2022

Символите на Община Доспат са: Гербът на Общината, Ключът на Общината и Почетния плакет.

Община Доспат има присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2022-2024 г.

https://www.livechatalternative.com/