Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ID2M7

Съобщение: Смущения в електрозахранването в с. Црънча и с. Бръщен в периода от 16 май до 16 юни 2022 г.

Дата на публикуване: 27.04.2022
Последна актуализация: 19.05.2023
https://www.livechatalternative.com/