Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

Стартира изпълнението на строително-монтажните работи по Проект:„Реконструкция и обзавеждане на ОУ Яне Сандански”, с. Бръщен, община Доспат по Програма за Развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Дата на публикуване: 27.01.2022
Последна актуализация: 27.01.2022
https://www.livechatalternative.com/