ПРОЕКТ ЗА 97 697.7 ЛЕВА ПОДПИСА КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Дата на публикуване: 31.08.2021
Последна актуализация: 31.08.2021