Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG800HJO10QRFN757QPU17

Кметът на Община Доспат подписа нов договор - „Укрепване на общинския капацитет на Община Доспат “

Дата на публикуване: 04.04.2023
Последна актуализация: 19.05.2023
https://www.livechatalternative.com/