Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Информация за бизнеса - аптеки, банки, лекари и др.

БАНКИ

Банка ,, ДСК’’
гр. Доспат,ул.: ,,Малтепе’’ 3
тел.03045/20 12 тел./факс:03045/22 15
Работно време: понеделник до петък
08:30-17:00 часа
Банкомат - достъпен - 24  часа

Централна кооперативна банка
гр.Доспат ул.: ,,Първи май’’4,
тел.:0882 316 737
Работно време:
понеделник до петък
08:30-16:30 часа
Банкомат - достъпен - 24  часа

Интернешънъл Асет Банк
 гр. Доспат
ул.: ,,Тракия’’ 10
тел.03045/20-65
Работно време: понеделник до петък
08:30 - 17:00 часа

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Бензиностанция и газстанция "Сева-3"
гр. Доспат ул. "Тракия" 13
тел: 0895/709 815
Работно време - денонощно

Бензиностанция и газстанция "МИРА"
гр. Доспат по пътя за с. Барутин
тел: 0897965454
Работно време - денонощно

Бензиностанция и газстанция "Камелия Tанева"
гр. Доспат по пътя за с. Барутин
тел: 0878717172
Работно време - денонощно

УЧРЕЖДЕНИЯ

Общинска администрация Доспат
гр .Доспат, ул. "Капитан Петко Войвода" 3
тел: 03045/23 10 - централа
03045/23 12-факс

Кмет на Община Доспат
инж. Елин Радев

БАБХ

Д-р Маслев
гр. Доспат, ул.,,Орфей’’
тел: 0896664790
Работно време: 08:00 - 14: 00 часа

Читалище,, Иван Вазов–1926’’
гр. Доспат,  ул. "Първи май"1
тел: 0895 760 115
Председател - Славейко Сельошев

Полицейски участък - Доспат
гр. Доспат ул. "Малтепе"3
тел.03045/22 67

РС "ПБЗН" - Доспат
гр. Доспат ул. "Тракия"15
Тел: 112 ,160 ,03045/22 82

Гранична полиция Доспат
гр. Доспат ул. "Тракия" 2
тел: 03045/23 45

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

4831 гр. Доспат
ул. "Орфей" 1
Работно време:
понеделник - петък 08:00 - 16:00

гр. Доспат
ул. "Тракия" 10
тел: 0884454158, 0879922904
Работно време:
понеделник - петък 09:00 - 18:00
събота: 09:00 - 13:00

МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ

гр. Доспат
ул. "Хисар" 2
тел: 03045/2160
Работно време:
Понеделник - Събота: 09:00 - 17:00
Неделя: Почивен ден

ДРУГИ 

Office 1 Superstore
гр: Доспат
ул. "Тракия" 13
тел: 0889424426
Работно време:
Понеделник - Петък  09:00 - 18:00 часа
Почивен ден: Неделя

КНИЖАРНИЦА ,,ЛАГУНА’’
гр. Доспат
ул. "Тракия" 3
Работно време: 07:00 - 19:00

 

БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – ОБЩИНА ДОСПАТ

БАНКОВА СМЕТКА:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК – КЛОН СМОЛЯН,
IBAN: BG70IABG74918401035200; BIC: IABGSF.

1.    442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ;
2.    442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ;
3.    442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА;
4.    442500 – ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН;
5.    442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК;
6.    441400 – ПАТЕНТЕН ДАНЪК;
7.    448007 – ТАКСА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ;
8.    443400 – ДРУГИ ДАНЪЦИ;
9.    442200 – ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА.

 

Община Доспат се грижи за насърчаване на инвестициите. Основните цели, които Общината се стреми да постигне са:

  • повишаване конкурентоспособността на икономика на Община Доспат, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
  • подобряване на инвестиционния климат;
  • създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2021

НАРЕДБА за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Доспат и издаване на сертификати клас В

 

https://www.livechatalternative.com/