Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 14.07.2023

АПТЕКИ

Аптека "ЕЛИТ"
гр. Доспат, ул. ,,Тракия’’ 6

Аптека "Авицена"
гр. Доспат ул."Ал.Стамболийски" 37
тел.: 0893 564 791
Работно  време:
понеделник-петък: 08-13/15-18 часа
събота: 09-14 часа
почивен ден: неделя

Дрогерия ,,Роси’’
гр. Доспат, ул. ,,Тракия’’6
тел.: 0878707015            
Работно време:
Понеделник - неделя: 08:00 - 20:00

БАНКИ

Банка ,, ДСК’’
гр. Доспат,ул.: ,,Малтепе’’ 3
тел.03045/20 12 тел./факс:03045/22 15
Работно време: понеделник до петък
08:30-17:00 часа
Банкомат - достъпен - 24  часа

Централна кооперативна банка
гр.Доспат ул.: ,,Първи май’’4,
тел.:0882 316 737
Работно време:
понеделник до петък
08:30-16:30 часа
Банкомат - достъпен - 24  часа

Интернешънъл Асет Банк
 гр. Доспат
ул.: ,,Тракия’’ 10
тел.03045/20-65
Работно време: понеделник до петък
08:30 - 17:00 часа

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Център за спешна медицинска помощ
гр.Доспат  ул.: ,,Здравец’’5  тел : 112

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Д-р Ирена Горова
гр.Доспат  ул. ,,Здравец’’5
тел: 0893349001
Работно време: 08:00 - 13: 00 часа

Д-р Десислава Бабчева
гр. Доспат ул. ,,Здравец’’ 5 каб.3
тел: 0896149923
Работно време: 08:00 - 13:00 часа

Д-р Велин  Хаджиев
гр. Доспат, ул. ,,Кавалтепе’’3
тел: 0899959964
Работно време: 08:00 - 12:00; 17:00 - 18:00 часа

Д-р Захаринка Джинсова
гр. Доспат ул. ,, Здравец’’5
тел: 0877501591
Работно време: 08:00 - 14: 00 часа

Д-р Росен Джинсов
гр. Доспат ул. ,,Здравец’’ 5
тел: 0877488299
Работно време: 08:00 - 14: 00 часа

ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Д-р Елка Рашилова
гр. Доспат ул. ,,Капитан Петко Войвода”1 eт.1 ап.2
тел: 0888280797

Д-р Велислава Бумбова
гр. Доспат ул. ,,Тракия"6
тел: 0897659310

Д-р Ирина Ферева
гр. Доспат ул. ,,Здравец’’5
тел: 08889603399

Д-р Слави Шидеров
гр. Доспат ул. ,, Здравец’’
тел: 0889104013

БЕНЗИНОСТАНЦИИ

Бензиностанция и газстанция "Сева-3"
гр. Доспат ул. "Тракия" 13
тел: 0895/709 815
Работно време - денонощно

Бензиностанция и газстанция "МИРА"
гр. Доспат по пътя за с. Барутин
тел: 0897965454
Работно време - денонощно

Бензиностанция и газстанция "Камелия Tанева"
гр. Доспат по пътя за с. Барутин
тел: 0878717172
Работно време - денонощно

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СУ "Димитър Благоев"
гр. Доспат
ул. "Капитан Петко войвода"
тел: 03045/20 42

ДГ "Слънце"
гр.Доспат ул."Шипка"2
тел: 0894438159

Дневен център за деца с увреждания
гр. Доспат ул. "Първи май" 5
тел: 0893349020

УЧРЕЖДЕНИЯ

БАБХ
Д-р Маслев
гр. Доспат, ул.,,Орфей’’
тел: 0896664790
Работно време: 08:00 - 14: 00 часа

Читалище,, Иван Вазов–1926’’
гр. Доспат,  ул. "Първи май"1
тел: 0895 760 115
Председател - Славейко Сельошев

Полицейски участък - Доспат
гр. Доспат ул. "Малтепе"3
тел.03045/22 67

РС "ПБЗН" - Доспат
гр. Доспат ул. "Тракия"15
Тел: 112 ,160 ,03045/22 82

Гранична полиция Доспат
гр. Доспат ул. "Тракия" 2
тел: 03045/23 45

МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ

гр. Доспат
ул. "Хисар" 2
тел: 03045/2160
Работно време:
Понеделник - Събота: 09:00 - 17:00
Неделя: Почивен ден

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ

4831 гр. Доспат
ул. "Орфей" 1
Работно време:
понеделник - петък 08:00 - 16:00

гр. Доспат
ул. "Тракия" 10
тел: 0884454158, 0879922904
Работно време:
понеделник - петък 09:00 - 18:00
събота: 09:00 - 13:00

ДРУГИ 

Office 1 Superstore
гр: Доспат
ул. "Тракия" 13
тел: 0889424426
Работно време:
Понеделник - Петък  09:00 - 18:00 часа
Почивен ден: Неделя

КНИЖАРНИЦА ,,ЛАГУНА’’
гр. Доспат
ул. "Тракия" 3
Работно време: 07:00 - 19:00

https://www.livechatalternative.com/