Годишен отчет по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021
Годишен отчет по ЗДОИ 2018 г.
Дата на публикуване: 17.11.2020

Годишен отчет по ЗДОИ 2017 г.
Дата на публикуване: 17.11.2020

Годишен отчет по ЗДОИ 2016 г.
Дата на публикуване: 17.11.2020