Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Център за административно обслужване на гражданите

гр. Доспат

ул. "Кап. Петко Войвода" № 3, етаж 1-ви

Община Доспат

Телефон 03045 20 06

Комисия по ЗДОИ в Община Доспат:

Председател: Инж.Веселин Калфов, секретар на община

телефон за връзка: 0895 532 700

Членове: 1. Юлия Джамбазова, юрисконсулт    

                 2. Радина Байкалова, технически сътрудник „Канцелария на кмета, връзки с обществеността и протокол”   

Комисията разглежда всички заявления по ЗДОИ, постъпили по начините, предвидени в ЗДОИ.
 

https://www.livechatalternative.com/