Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12116
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H40

Документи за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

За да получите определена категория обществена информация се подава заявление до кмета на Община Доспат. След това заявлението се разглежда по компетентност от комисия в общината. В определените срокове от ЗДОИ комисията разглежда заявлението и дава отговор на заявителя с конкретно решение.

https://www.livechatalternative.com/