Публична информация според Закона за защита на класифицираната информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

СПИСЪК на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - Доспат
СПИСЪК
на категориите информация, създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация - Доспат, подлежащи на класификация като служебна тайна
(съгласно чл.26, ал.3 от ЗЗКИ и чл.21, ал.1 и ал.5от ППЗЗКИ):
Служебна тайна е информацията, създавана, обработвана и съхранявана от общинската администрация, която не е държавна тайна, нерегламентиран достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата, общината или би увредил друг правозащитен интерес.
 
1.     Протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
2.     Кореспонденция с ТД „НС" – Смолян, относно проучване на лицата за достъп до класифицирана информация .
3.     Кореспонденция с Държавната комисия по сигурността на информацията, не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
4.     Информация свързана с отсрочването на резервисти и техника – запас от повикване във Въоръжените сили при мобилизация.
5.     Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.
6.     Писма и документи получени от други ведомства в страната носещи гриф за сигурност на информация.
7.     Кореспонденция с Областен военен отдел – Смолян, свързана с отбраната и сигурността и не попадаща в класификацията „държавна тайна" по Закона за защита на класифицираната информация.
8.     Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по общински съвет за сигурност.
9.     Указания на Кмета на община Доспат, свързани с дейността „Отбранително-мобилизационна подготовка".