Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

За всяка една предоставена информация по реда на ЗДОИ се попълва протокол за предоставената информация