Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 22.03.2021

Информацията се получава в Центърът за административно обслужване на гражданите на 1-ви етаж в сградата на Община Доспат, а разглеждането се осъществява в Приемната за граждани в стая № 106 - първата стая в дясно до входа на Общината.

https://www.livechatalternative.com/